Claussen, Sophus Uddrag fra FRUGTBARHED

Jeg mærked det paa Markerne,
som om hun sagte lo ...
de høje Straa, hvorhen hun kom,
tog til at gro.