Claussen, Sophus Uddrag fra FRUGTBARHED

De høje Rugax sladrede
om hendes varme Kind,
de vakled, retted sig og - tav
med Søstersind.