Claussen, Sophus Uddrag fra STRAALETIMER

To Mand i Baaden af uens Væsen,
men ens i Sind
for alle Indtryk, som Nattevinden
vil blæse ind.