Claussen, Sophus Uddrag fra SORTNER EUROPA?

Der er ikke Svovl eller ætsende Lud
imod Menneskepesten,
de kan grave sig ned og atter slaa ud
som en Ild midt i Blæsten.