Claussen, Sophus Uddrag fra FARDAG I PEPITAS HJERTE

Men det, som ikke vides, vides dog,
og det, som ikke lides, lides dog.