Claussen, Sophus Uddrag fra PILEVEJEN

En Vej med grønne Grøfter
med Hjulspor og Dug,
sorte Snegle, som kryber
og Mælkebøtters Fnug.