Claussen, Sophus Uddrag fra MUNDELÆR

Og de to Søstre saa paa hinanden.
"Vi er ikke vittige," svarte en Søster.
"Men vi er spydige," raabte den anden.