Claussen, Sophus Uddrag fra TROEN FRA PROVINSERNE

Det er ingen Synderinde,
der fødes til Døgnets Dynd.
Den Synd, som Johanne har syndet,
har været syvfoldig Synd.