Claussen, Sophus Uddrag fra DE MANGE SKØNNE

Min Sjæl er falden i Tanker,
som Manden, der læner sit Øre
op til en høj Telegrafstang:
den sidste Depeche at høre.