Claussen, Sophus Uddrag fra DET SLUKTE SLOT

det raaber paa den kække Mand
i Solfalds-Trods og lover godt. . .
Saa bliver det Tusmørke-graat.