Claussen, Sophus Uddrag fra DET SLUKTE SLOT

Og du er bleven sprød og skør,
et Genfærd klædt i fejge Slør,
som har forbudne Veje traadt.