Claussen, Sophus Uddrag fra DET SLUKTE SLOT

Ak ve, ak ve, det slukte Slot!
Det Blændværk fra mit Ungdomsland,
ak ve de gyldne Ruders Brand.