Claussen, Sophus Uddrag fra JEG VIL BEGRAVES I FRED

Dette er Digterens Kaar:
fødes og lægges hen,
glemmes og æres igen
Aar efter Aar.