Claussen, Sophus Uddrag fra JEG VIL BEGRAVES I FRED

Snart grov de ham op for at hædre ham,
snart grov de ham ned for at bedre ham -
Ak Rose ak Vaar!
Og endnu han bestaar.