Claussen, Sophus Uddrag fra KANALBILLEDE

Og vore bankende Hjerter
ved Fryd og ved Smerte stemt
vil ligge i Jordens Mørke
som Solbølger ganske glemt.