Claussen, Sophus Uddrag fra Sophus Claussens lyrik Bd. 6: Heroica

Og digtet afsluttes:
Hun bød mig alene paa Te for at nyde
en lykkelig Stund hel . . .
189 Jeg kom der i Skumring. Hun boer i en Villa
ej langt fra en Runddel.