Claussen, Sophus Uddrag fra DANMARK

Med et Skær af Glemsel om sit Hoved
mild som den, der evig var trolovet -.