Claussen, Sophus Uddrag fra EN UKENDT LÆSERINDE

Jeg er en Vin kun, som hun nød,
en Appelsin i hendes Skød.
Da griber hun sin gyldne Pen
saa lærd og smuk og lærd igen.