Claussen, Sophus GRY

GRY

Sent sov jeg ind ... dog vækkes jeg sund:
Sagtmodig med Smil paa sin ventende Mund
den rødmosset aabne Verden straaler -

Aah Foraar! ... Se Skibenes hvide Sejl ...
Gud Hermes har spændt sine vingede Saaler,
mens Bølger - som rundne af Guldguld-Skaaler
bær Fragt fra en Købstad af rødbrændt Tegl
og slynger mod Synsrandens Rosenhimle
sin yngste Vin, som skal sildig skimle.