Claussen, Sophus Uddrag fra Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning

Pragt er min Higen. Jeg kender ej Mildhed.
Jeg er den golde Natur, det udyrkede Øde,
som giver Stene for Brød, og som nægter at føde.