Claussen, Sophus Uddrag fra Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning

Ingen kan vække mig uden min Elsker,
Ilden, min Herre, til hvem jeg er givet i Vold,
saa at jeg røres til Afgrundens dybeste Fold.