Claussen, Sophus Uddrag fra Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning

Under den Græstørv, som vendes af Ploven,
hviler mit jernfaste Indre unærmelig frit.
Hver, som er gold i sit Hjerte, har noget af mit.