Claussen, Sophus Uddrag fra Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning

Af mine Kullags og Malmaarers Gifte
blaaner den Vaarsæd, som yder det nærende Mel.
Vantrives Markerne - min er den vantrevne Del.