Claussen, Sophus Uddrag fra Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning

Hver, som er ustemt og ikke faar Tone
efter en Sang, som man synger i Klynge og Kor -
hver, som er ustemt, er Jord af min Jord.