Claussen, Sophus Uddrag fra Jeg er Imperia, Jordmassens Dronning

Kom til mit Hjerte, der aldrig har frygtet.
Døren er opladt. Jeg venter ubændig min Elsker.
Stort er hans Kød. Og vor Lykke skal blive berygtet.