Claussen, Sophus Uddrag fra DANSKE VERS

Malthus, Th. (1766-1834), eng. præst og nationaløkonom, især kendt for sin befolkningsteori, if. hvilken befolkningen stadig har tendens til at vokse hurtigere end forsørgelsesmulighederne. If. EF (I 103) hentyder SC til en artikel af Alfred Ipsen i Ny Jord II, 129 ff., hvor denne fører M's teori i marken mod den fri kærlighed
Fætre med Fiskene, jf. naturhistorikeres hypotetiske "stamtræer" for alle afdelinger af nutids og fortids organismer
den Ibsenske "Længsel (. . .)", allusion til fru Ellida Wangels ord i Henrik Ibsens drama Fruen fra Havet (f. eks. i Samlede Værker VIII (1900) p. 227)
Sangguden, Apollon, se He VI Anraabelse
Plekter, lille, tynd plade, hvormed strengene på et instrument anslås