Claussen, Sophus Uddrag fra PILEFLØJTER

"Men Gud dog!" jf. slutn. af To unge Jægere, MK 86 og Henrik og Henriette, MK 1 ff., spec. 43