Claussen, Sophus Uddrag fra TREFODEN

ligner, sammenligner med. Hr. B. er sandsynligvis Herman Bang
(nam contra (...)), lat. thi det er imod naturen(s orden); udtrykket ses f. eks. i Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus (1722) III, 6
Renegat, frafalden, fornægter
Heine, se Pi II Køln og f. eks. AT