Claussen, Sophus Uddrag fra TREFODEN

(...) i Fjor, se s. 301 og efterskriften
Scene-Oprejsning, fik EB faktisk, også m. skuespillet Primadonna, der blev opført 23.11.-2.12.1901 på Dagmarteatret m. Betty Nansen
Machiavelli, N. (1469-1527), ital. statsmand, hvis politiske tænkemåde har givet ham ry for uhæmmet magtdyrkelse
Sabas Dronning, se Dj III Il letto