Claussen, Sophus Uddrag fra SOMMERMORGEN

Vandets Flade kruser let sig
under Vindens friske Tag;
Bredden faar et køligt Tvæt sig
imod Dag.