Claussen, Sophus Uddrag fra SOMMERMORGEN

Solen kiger frem; den Taagen
suger ind i hede Drag.
Jorden glødes varm og vaagen.
Det er Dag.