Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

»Nej, nej,« svarer jeg standhaftig paa fransk. »Nej, jeg er Skandinav. Jeg er fra Danmark.«