Claussen, Sophus Antonius i Paris

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen fra Nyt Dansk Litteraturselskab, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Erik Dal og Jørgen Hunosøe for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Mogens Brøndsted som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Originaludgaverne, begge 1896. Nr. 099062.

Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1990 · ISBN 87-418-5816-6 Omslag: Stig Brogger · Tryk: Rounborgs grafiske hus, Holstebro