Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris

I Antonius i Paris. II blank, derefter frontispice-bilag: sa. ill som på det her afbildede bogomslag (med rødbrun tekst, ill.s bredde 109 mm). III Antonius i Paris. Hans Optegnelser ved Sophus Claussen. Forlagsmærke. Kobenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Son). Trykt hos J.Jorgensen & Co. (M.A. Hannover). 1896. IV blank. V dedikation. VI blank. VII Indhold, se nærmere s. 369 Vlll blank. 1-216 tekst.