Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Da den stolteste Stad og den snævreste Krog
var et særskilt Blad af Forundringens Bog,