Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

man opleved Verden til Vogns og pr. Baad
som en indviklet Fabel med endeløs Traad -