Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

fra en Nutid, mer banet men raadvild af Aand
som en Mø, der vansmægter ved Bejlerens Haand -