Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

»Men Charles, men tag dog Herrens Hat!« siger Damen let bebrejdende til den ene af de to Verdensmænd.