Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Og har man drømt, rejst, spillet Lykken bort
og føler intet Guld i Lommen tynge,
da aabnes Brystet: man kan græde, synge.