Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Se, blot for Goglet og for Narrestregernes Skyld kan der jo pludselig rejse sig en Mand fra en Groft og sige:
»Uret! Pengene! Livet!«