Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Jeg vovede de fire Gloser:
»Det varer længe, Frue!«