Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Dermed læner hun sig atter tilbage i sin Vognkrog med den allerselvfølgeligste Mine og lader paa ny sine Tanker ile langt forud for Sporvognen.