Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Atter det lette Smil, som et pludseligt Væld af Lys fra hendes Øjne og et let Nik:
»Aa jo vist, jeg forstaar godt.«