Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

»Men De taler meget godt fransk. De taler grammatikalsk rigtigt. De har kun ikke Sprogets daglige Ord (let mots d'usage) paa rede Haand.«