Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Jeg lovede den gamle, tapre Oppositionsmand og Politikus at se ind til ham. Og jeg gav mig paa Vej til mit Hotel.