Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Af hendes Fodtrin rødmer Verden vide.
Saa raaber jeg i Natten stolt til Sinds:
»Op alle Svende, vi har langt at ride!