Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Denne nogen talte og lagde rolig et Par Genstande fra sig paa mit Bord.