Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

Elskværdig opfordrende henvender Malaquin sig til os danske:
»Men tal... De er jo kommen, fordi De har noget at sige os.«