Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

»Vi beder om Forladelse. Vi har ikke opsøgt Dem for at plage Dem med Tale, men for at faa Kundskab om Deres Meninger og Tanker.«