Claussen, Sophus Uddrag fra Antonius i Paris (Danske Klassikere)

»Nogle af vore unge Skribenter har skrevet om Baudelaire og oversat Stykker af ham baade paa Vers og paa Prosa.«